سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد و روش­های سوء بهره گیری در بانکداری الکترونیکی

ابعاد و روش­های سوء بهره گیری در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر می باشد (حسنی، 1387) :

جعل عنوان: جعل عنوان مانند موارد سوء بهره گیری به شمار می­آید که از مشخصه­های شخصی فردی شخص دیگر، مانند نام، شماره ملی، شماره کارت اعتباری به مقصود انجام امور محرمانه، کلاهبرداری یا سرقت سوء بهره گیری گردد.

به دست آوردن حساب: این نوع کلاهبرداری یکی از انواع رایج جعل به عنوان می­باشد به طوری که هکر بعد از بدست آوردن اطلاعات شخصی، شماره حساب و نشانی پست الکترونیکی هدف خود، با ارسال ایمیلی به بانک مربوطه مبنی بر گم شدن یا دزدیده شدن کارت، تقاضای کارت جدیدی می­نماید. کارت جدید و صورت حساب برای نشانی جدید ارسال و تا مدتی حساب در اختیار هکر خواهد بود. این نوع سرعت بیش تر در ارتباط با کارت اعتباری می­باشد.

فیشینگ[1] : فرآیندی می باشد که متخلف را قادر می­سازد تا با جلب اعتماد کاربر اطلاعات شخصی، کلمه عبور و همچنین اطلاعات مالی محرمانه را در اختیار فرد هکر قرار دهد. در این فرآیند اطلاعات در قالب فرم­ها و با عناوین مختلف مانند بانک، مؤسسه­های وابسته به دولت و غیره برای افراد مورد نظر ارسال می­گردد و آنان بدون اطلاع از اینکه فرم دریافتی جعلی می باشد، ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را درون آن وارد و ارسال می­نمایند.

 فیمینگ[2]: حمله نفوذگر به مقصود تغییر ترافیک وب سایت به یک وب سایت جعلی دیگر می باشد. در این بخش از سوء بهره گیری، با دستکاری سرویس دهنده DNS توسط فرد هکر که در اصطلاح فنی به” سمی شدن” سرویس دهنده DNS کاربر معروف می باشد، کاربر به به تصور اینکه وارد سایت اصلی بانک می­گردد، وارد سایت جعلی شده و اطلاعات محرمانه بانکی، اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد می­نماید.

[1] Phishing

[2]   Phaming

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی