سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

لزوم تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی جهت کاهش هزینه­ها، تسریع در کارها و ایجاد بستر ارتباطی در بانک­های دنیا امری واضح و مبرهن می باشد. همچنین یکی از الزام­های اساسی جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ایران و ورود به بازراهای جهانی وجود نظام بانکی پیشرفته و به روز می­باشد.

برای خرید در دنیای فیزیکی، دو طرف معامله با تکیه بر عوامل فیزکی موجود تاحد زیادی به مفهوم امنیت نزدیک هستند اما امروزه با وجود ابزارها و استانداردهای مختلف زمینه­ای فراهم شده تا بتوان کاربران را با یکدیگر ارتباط داد و اطلاعات الکترونیکی در میان آنها از طریق خطوط شبکه­ای توزیع نمود و البته به همین نسبت با پیشرفت فناوری، کنترل امنیت سیستم­های پرداخت نیز پیچیده­تر می گردد.

امنیت به معنای حفاظت بر روی هر دستگاه کامپیوتر، دستگاه مخابراتی و یا شبکه پیش روی دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات می باشد (بلنگر، 2002). امنیت اطلاعات فرایندی می باشد که سازمان از طریق آن سیستم­ها ، تجهیزات و شبکه های در برگیرنده اطلاعات حیاتی را حفاظت کرده و ایمن می­کند (فکورثقیه ،  1388).

علم رمز نگاری با رشد سریع خود ابزارهای مناسبی را جهت تأمین امنیت فراهم نموده می باشد. مانند این ابزارها می­توان به رمز نگاری کلید خصوصی، رمز نگاری کلید عمومی، امضای دیجیتال و توابع درهم­ساز تصریح نمود. این ابزارها تأمین محرمانگی داده­ها، اصالت بهره گیری کنندگان و داده­ها، موضوع عدم انکار، تجارت الکترونیکی امن، ارتباطات چند سویه و ردیابی و غیره را میسر نموداه­اند. امنیت در پرداخت ­های کلان با صدور گواهینامه دیجیتال که ابزاری جهت امضای دیجیتال در اسناد الکترونیکی می­باشد، میسر می­گردد. امضادیجیتال بر اساس الگوریتم­های رمزنگاری کلید عمومی بنا شده می باشد (حسنی، 1387).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید