سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند های تراکنش : مراحلی که برای راحتی مشتری و از بین بردن ترس های امنیتی طراحی شده می باشد. در این پژوهش با گویه هایی مانند “در هنگام ورود، سیستم پرداخت الکترونیکی همیشه درخواست رمز عبور و نام کاربری از شما می کند” ، “سیستم پرداخت الکترونیکی یک مرحله را برای بازبینی قبل از به اتمام رساندن پرداخت واقعی در نظر گرفته می باشد” و غیره … اندازه گیری می گردد.

حفاظت فنی: مکانیزم های فنی برای حفاظت از تراکنش های مشتری. که در این پژوهش با گویه هایی مانند “اطلاعات شخصی شما مانند جزئیات تماس یا پرداخت هیچگاه به دلیل بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیکی به سرقت نخواهد رفت” و غیره مورد سنجش قرار می­گیرد .

امنیت: رهایی از خطر یا ترس، طرفداری پیش روی تهدیداتی که باعث صدمات مالی،  صدمات منابع داده یا شبکه درفرم خرابی،  افشا ، تغییر و از بین رفتن می گردد. در این پژوهش با گویه هایی مانند اطمینان نسبت به عدم حمله هکرها، اطمینان از اطلاعاتی که در سیستم پرداخت الکترونیک قرار گرفته می باشد و غیره … مورد سنجش قرار می گیرد.

اعتماد: تمایل برای تکیه کردن به یک شریک مبادله از روی اطمینان. که با گویه هایی مانند” این بانک به تعهدات و وعده های خود اقدام می کند”، ”  شما به مزیت های تصمیمات سیستم پرداخت الکترونیکی بانک  اقتصاد جدید اعتماد دارید” و غیره مورد سنجش قرار می­گیرد.

بانکداری الکترونیکی: بانکداری الکترونیکی عبارت می باشد از بکارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی مانند اینترنت، شبکه های ارتباطی بی سیم، دستگاه های خود پرداز، تلفن و تلفن همراه در ارائه خدمات و محصولات بانکی .

  تجارت الکترونیک: هرگونه مبادلات مالی و تجاری بین مؤسسات و افراد مختلف که از طریق یکی از وسایل ارتباطی الکترونیکی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی