سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل لازم برای برقرای امنیت:

عوامل مهم و لازم برای برقرای امنیت در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر می باشد (حسنی، 1387)

1-  محرمانگی

پنهان کاری، مخفی کاری یا محرمانگی یعنی وقتی پیغامی از طرف فرستنده برای گیرنده ارسال می­گردد، در طول مسیر جریان یافتن پیام، افراد دیگر به غیر از گیرنده نتوانند از محتوای پیام آگاهی یابند. یکی از روش­های معمول برای ایجاد محرمانگی بهره گیری از روش­های رمزبندی توسط کلید مشترک یا عمومی می باشد. نکته­ای که در اینجا بایستی به آن تصریح گردد آن می باشد که هیچ مکانیزم رمزبندی یا محرمانگی همیشگی نیست. هرچه قدر رمز بندی سخت تر گردد، راحتی کاربرد و هزینه پردازش برای رمز گشایی بیشتر خواهد گردید. اما نباید تصور نمود که هیچ­گاه قابل شکستن نخواهد بود.

2- تصدیق هویت

تصدیق هویت یا تأیید هویت به معنی آن می باشد که اگر شخصی، مرورگری، سرویس دهنده­ای، نرم افزار و سایر مشخصه­های خود را اعلام کند، این ادعا برای طرف دوم به روشنی به اثبات رسیده باشد. به بیانی دیگر در اینترنت اگر مؤلفه­ای بخواهد با مؤلفه دیگر ارتباط مستقر کند، هریک از آنها نیاز دارد هویت طرف دیگر برایش به اثبات رسیده باشد. هویت سنجی جواب این پرسش می باشد که آیا فرستنده درخواست یا جواب دهنده به درخواست همان شخص یا مؤلفه­ای می باشد که ادعا می­کند.

3- مجوز دهی

مجوز دهی یعنی یک مؤلفه که هویت آن برای سریس دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر این سرویس دهنده، معتیر می باشد و چه اطلاعاتی را می­تواند درخواست کند.

4- صحت

درستی یا صحت به این معنی می باشد که اطلاعاتی که فرستنده برای گیرنده ارسال در طول مسیر یا در هر جای دیگر دست خوردگی پیدا نکند و عوض نشود. به بیانی دیگر بایستی روش­هایی را بدست آورد که صحت اطلاعات ارسال شده از طرف فرستنده برای گیرنده را تضمین کند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی