سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم کارآفرینی از دیدگاه علوم‌ رفتاری

با تند شدن آهنگ رقابت در عرصه اقتصاد و بازرگانی، دانشمندان علوم جامعه­شناسی، روان‌شناسی و رفتارشناسی درصدد برآمدند تا به مطالعه رفتار کارآفرینان بپردازند، و ویژگی­های این افراد را که مشخصه اصلی کارآفرین بودن آنان می باشد شناسایی نموده تا بتوانند کارآفرینان را تشخیص دهند (ملکیان، 1389؛ 18).

ویژگی­های روان‌شناختی و تجربه­های گذشته، نفوذ مهمی بر کارآفرینی دارند و تمایل به کارآفرینی عامل انگیزاننده فرد در جهت حرکت به سوی کارآفرینی می باشد که ناشی از تفاوت میان جایگاه فعلی و اهداف فرد می باشد (حیدری، 1387؛ 18).

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید کارآفرینی فرآیندی می باشد که از قصد و توجه شروع می­گردد و به اقدام و رفتار کارآفرینانه تبدیل می­گردد. ما در اینجا به دو مورد از الگوهای فرآیندی کارآفرینی تصریح می­کنیم تا به اهمیت قصد کارآفرینی در این مراحل بپردازیم:

* الگوی فرآیندی گاتنر[1]: چهار مؤلفه کلیدی در فرآیند کارآفرینی را مورد بحث قرار می­دهد:

  1. قصد بر خلق و ایجاد کسب‌و‌کار
  2. دسترسی به منابع برای کسب‌و‌کار
  3. شکل­گیری ایده
  4. توسعه فعالیت­ها

(Gartner,1988:15)

* الگوی فرآیندی سیمون[2]: این الگو شامل چهار مرحله می باشد:

  1. قصد برای راه­اندازی
  2. شناسایی فرصت
  3. تصمیم برای راه­اندازی
  4. وارد اقدام شدن برای ریسک
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(Simon,1986:119)

در اوایل دهه 1960 محققان به‌دنبال جنبه­های روان‌شناختی کارآفرینی بودند. مک‌کلند (1961) کارآفرینی را چنین تعریف می­کند: کارآفرین فردی می باشد که شرکت را سازماندهی می­نماید و یا ظرفیت بهره­وریِ آن را افزایش می­دهد. او بر پایه این فرض اعتقاد داشت که یک سری خصیصه­های روان‌شناختی هست که فرد را کارآفرین می­کند.

در اوایل دهه 80 تحقیقات کارآفرینی که بر ویژگی­های شخصیتی کارآفرین متمرکز بودند از رونق افتاد، زیرا با مطالعات بیشتر همبستگی کاملی میان رفتار کارآفرینانه و ویژگی­های فردی دیده نشد، تا زمانی که نظریه آجزن[3] (1991) از رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شاپیرو (1982) از مفهوم رویداد کارآفرینانه مطرح گردید. این دو نظریه پایه مدل قصد کارآفرینانه گردیدند و بدین ترتیب عرصه جدیدی در تشریح رفتار کارآفرینانه پدید آمد.

همچنین محققین فهرست‌های متعددی از انواع ویژگی‌های شخصیتی کارآفرین ارائه نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها نیاز به توفیق یا توفیق‌طلبی، ایمان به خدا، تمایل به مخاطره‌پذیری، نیاز به استقلال، خلاقیت، تحمل ابهام، قدرت تخیل، کارآمد بودن، رشدگرا، شناسایی الگوها، همکاری، قدرت‌طلبی، تعهد و توانایی، ثروت‌گرایی و… که می‌تواند در طریقه کارآفرینی فرد یا افراد مستقل یا سازمان و غیره نمود یابند و جزئی از کارآفرینی به حساب آیند (احمدپور داریانی، 1387، ص68).

[1] Gartner

[2] Simon

[3] Ajzen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.