سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف هوش هیجانی

هوش در لغت به معنی عقل، خرد، فهم، زرنگی و شعور(پختگی) می باشد، اما به  بکار افتادن مجموعه استعداد های عالی ذهن و توانایی حل مسئله نیز اطلاق می گردد که اولین بار توسط چارلز اسپیرمن[1] روانشناس انگلیسی مورد مطالعه علمی قرار گرفت. انجمن روانشناسان آمریکا در سال 1995 هوش را این گونه تعریف کرده می باشد: توانایی فهم مسائل پیچیده، انطباق مؤثر با تغییرات محیطی، یادگیری به دنبال تجربیات، بهره گیری از اشکال مختلف استدلال و فایق آمدن بر معضلات از طریق تفکر. هوش به گونه کلی مجموعه استعداد هایی می باشد که موجب یادگیری، شناخت، یادآوری اطلاعات در فرد شده و توانایی حل مسئله و سازگاری فرد را با محیط زندگی فراهم می نماید. هوش همان تفاوت فردی می باشد و مشخص می کند چگونه بعضی افراد نسبت به دیگری در تحصیل یا زمینه های دیگر موفق ترند. بعضی از روانشناسان ترجیح می دهند به جای هوش “توانایی ذهنی” را به کار ببرند، یعنی اگر فردی بتواند مسئولیت خود را به نحو مطلوب انجام دهد و توان کشف و حل مسئله را داشته باشد، او دارای بالاترین هوش می باشد. تا اواخر قرن بیستم فقط هوش عقلی یا شناختی یا منطقی یا IQ یا بهره هوشی یا ضریب هوشی (مانند سرعت انجام کار؛ داشتن حافظه؛ حسابگر بودن؛ درس خواندن) مطرح بود اما از سال 1995 دانیل گلمن هوش هیجانی را تشریح نمود که عامل سازگاری کننده در جایگاه های مختلف زندگی بوده و 80% عامل موفقیت بشر می باشد. هوش عقلی کف موفقیت و هوش هیجانی سقف موفقیت فرد را تضمین می‌کنند. هوش عقلی در کشف و اختراعات و هوش هیجانی در مدیریت زندگی بیشترین کارکرد را دارند.

 

صاحب نظران، هوش هیجانی  را با در نظر داشتن ویژگیها و کارکردهای آن به صورت زیر تعریف کرده اند:

مایرو سالووی[2] هوش هیجانی  را این گونه تعریف کرده اند : هوش هیجانی  عبارت از مهارت های هیجانی  همچون درک و اظهار صحیح احساسات، ادغام هیجانات با فرایندهای شناختی،فهم احساسات و بکار گیری آنها در جایگاه های گوناگون واداره احساسات می-باشد(لیونز و اشنایدر[3]،2005، صص 694-693).

دانیل گولمن: هوش هیجانی  مهارتی می باشد که دارنده آن میتواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی، تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط، به شیوهای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد (بابایی و مومنی،1384،ص43).

هوش هیجانی  طبق تعریف ریون بار- آن[4] عبارتست از مجموعه ای از مهارت ها، قابلیت ها و تواناییهای غیر شتاختی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازها و فشارهای  محیطی به گونه مؤثری تحت تاثیر قرار میدهد(مندل وفروانی[5] ،2003 ،ص 389).پس، هوش هیجانی  را می توان به کارگیری قابلیتهای هیجانی خود و دیگران، در رفتار فردی و گروهی برای کسب حداکثر نتایج، تعریف نمود.

[1]  Charls Spearman

[2] – Mayer & Salovey

[3] – Lyons & Schneider

[4] – Reuven Bar-On

[5] – Mandell & pherwani

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.