سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

هر چند که اولین بار واژه رفتار شهرندی سازمانی توسط اورگان و همکارانش در 1983 به کار گرفته گردید، اما قبل از او افرادی مانند کتز[1] و  کاهن[2] با فرق قایل شدن بین عملکرد تأثیر و رفتار های نوآورانه و خودجوش در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آنها، چستر بارنارد[3] با اظهار مفهوم تمایل به همکاری در سال 1938 میلادی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند  (Podsakoff & Et al,2000:513). البته بعد از ابداع این مفهوم توسط اورگان و همکارانش، صاحب نظران مختلف با بکار بردن مفاهیمی همچون رفتار فرانقشی (ون داین؛ کامینگز و پارکز؛ 1995 میلادی)، رفتار سازمانی مدد کارانه (بریف[4] و موتو ویدلو[5]؛ 1993 میلادی، جورج و بتنهاوسن؛ 1990 میلادی، اوریلی و چاتمن؛ 1986 میلادی)، خود جوشی سازمانی (جورج و بریف؛ 1992 میلادی، بورمن، وایت و دورسی؛ 1997 میلادی) و عملکرد سازمانی (بورمن و موتو ویدلو؛ 1994 میلادی) در طول دو دهه به تبیین این موضوع پرداختند   Podsakoff &  Et al,2000:514)).

مانند مفاهیم دیگری که در حوزه رفتار شهروندی سازمانی مطرح می باشد، مفهوم رفتار شهروندی کارکنان[6] (ECB) می باشد. اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات می باشد  Hodson, 2002:70)).

مطالعه ادبیات نشان می دهد که دو رویکرد اصلی در تعریف مفهوم OCB هست. اورگان (1988) و سایر محققین متقدم در این موضوع، این نع رفتار را تحت رفتار فرا نقشی مورد ملاحظه قرار داده اند.به گونه ای که کمک های افراد در محیط کارفراتر از الزامات نقشی می باشد که برای آنها تعیین شده استو به گونه مستقیم و عیان از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرند   Castro & Et al, 2000:29)).

جریان دیگری از محققان همچون گراهام[7] پیشنهاد می کنند که OCB بایستی به صورت جریان مجزا از عملکرد مورد ملاحظه قرار بگیرد. بنابر این دیگر مشکل فرق بین عملکرد تأثیر و فرانقشی وجود نخواهد داشت.در این دیدگاه ، OCB را بایدبه عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتار های مثبت افراد درون سازمان می باشد، مورد توجه قرار داد. فرق بین عملکرد تأثیر و فرا تأثیر به علت های مختلفی مشکل خواهد بود. اولا: ادراکات مدیریتی و کارمندی از عملکرد کارکنان و مسئولیت ها ضرورتا با یکدیگر مشابه نیستند.ثانیا: ادراک کارمندان از عملکرد ومسئولیتها یشان، تاثیر گرفته از رضایت آنها در محیط کارشان می باشد. با در نظر داشتن چنین پیچیدگی هایی، تعریف اولیه اورگان از OCB  به عنوان رفتار فرا نقشی مورد توجه قرار گرفته می باشد   (Castro & Et al, 2004:29)

رفتار شهروندی سازمانی در سال 1988 به وسیله اورگان اینگونه تعریف شده می باشد:

[1] Katz

[2]Kahn

[3] Chester barnard

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Brif

[5] Moto Videlo

[6] Employee Citizenship Behavior(ECB)

[7] Graham

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.