سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

– تاریخچه ظهور و پیدایش هوش هیجانی

مفهوم هوش هیجانی  چیز جدیدی نیست بلکه, بهره گیری از این اصطلاح در نوع خود جدید می باشد. شاید ارسطو اولین کسی باشد که به اهمیت احساسات در تعاملات انسانی توجه نمود. ارسطو می گوید: عصبانی شدن آسان می باشد،همه می توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن پیش روی شخص صحیح، به اندازه صحیح، در زمان صحیح، به دلیل صحیح و به طریق صحیح، آسان نیست(گولمن،1382،ص 15). در سال 1985 یک دانشجوی مقطع دکتری در رشته هنر در یکی از دانشگاههای آمریکا پایاننامهای را به اتمام رساند که در عنوان آن از واژه هوش هیجانی  بهره گیری شده بود. این چنین به نظر میرسد که این اولین بهره گیری علمی و آکادمیک از واژه هوش هیجانی  باشد(هین[1]، 2004 ،ص 1)(خائف الهی و دوستار، 1382 ،ص 52). در سال 1990 سالووی و مایر با آگاهی از کارهای انجام شده در زمینه جنبههای غیرشناختی هوش، اصطلاح هوش هیجانی  را به کار بردند. آن ها اصطلاح هوش هیجانی  را به عنوان شکلی از هوش اجتماعی که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی فرق قائلشدن بین آن ها و بهره گیری از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و اقدام فرد به کار بردند(چرنیس[2]، 2000 ،ص 3). این دو دانشمند اظهار داشتند که هوش هیجانی  این امکان را برای ما فراهم میکند که به صورت خلاقانهتری بیندیشیم و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل و معضلات بهره گیری کنیم. این دو دانشمند با ادامه تحقیقات خود در زمینه اندازهگیری و سنجش هوش هیجانی  اظهار داشتند که هوش هیجانی  تا حدی با هوش عمومی همپوشانی دارد و شخصی که دارای هوش هیجانی  باشد، بایستی چهار مهارت زیر را داشته باشد:

1- تشخیص عواطف

2- بهره گیری از احساسات و عواطف

3- فهم عواطف

4- تنظیم و کنترل عواطف  (کی یراستد[3]، 1999 ،ص 1؛ چرنیس،2000،ص 3؛ پون تنگ فات[4]،2002، ص 1).

[1] – Hiein

[2] – Chernis

[3] – Kierestead

[4] – Pontang & Fat

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید