سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو زمانی پژوهش

داده­های پژوهش حاضر در مقطع زمانی سه ماه سوم سال 1391جمع آوری شده می باشد.

1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش

محدوده مکانی انجام پژوهش شعب بانک اقتصاد جدید مستقر در شهر مشهد می­باشد.

1-7 – تعریف عملیاتی واژه های پژوهش

بیانیه های امنیت : اطلاعاتی که در ارتباط با راه حل های اجرایی و امنیتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد و در این پژوهش با گویه هایی مانند “در سایت توضیحاتی با جزئیات برای اینکه چگونه یک پرداخت بازبینی، تصحیح، لغو یا ثبت گردد، ارائه شده می باشد” و “اطلاعیه های مربوط به امنیت به روش قابل فهم و تا حد زیادی عاری از کلمات تخصصی نوشته شده می باشد” اندازه گیری می­گردد.

فرآیند های تراکنش : مراحلی که برای راحتی مشتری و از بین بردن ترس های امنیتی طراحی شده می باشد. در این پژوهش با گویه هایی مانند “در هنگام ورود، سیستم پرداخت الکترونیکی همیشه درخواست رمز عبور و نام کاربری از شما می کند” ، “سیستم پرداخت الکترونیکی یک مرحله را برای بازبینی قبل از به اتمام رساندن پرداخت واقعی در نظر گرفته می باشد” و غیره … اندازه گیری می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی