سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

 تنظیم هدف

عوامل سازمانی: همراه با ابعاد مطالعه شده، ابعاد سازمانی نیز دلیلی بر شکل‌گیری مقاصد کارآفرینی هستند. این عوامل به‌گونه ویژه برای افرادی که تمایل به ترویج کارآفرینی از طریق ارزش‌گزاری در شرکت‌های موجود دارند، مهم هستند. کاوین[1] و اسلوین[2] (1988) تأثیر ساختار سازمانی را بر روی مقاصد کارآفرینانه مدیر ارشد مطالعه کرده‌اند. آن‌ها شرکت‌های دارای ساختار ارگانیکی را با شرکت‌های دارای ساختار مکانیکی مقایسه کرده و ارتباطی مثبت و مستقیم بین سازمان‌های ارگانیک و قصد کارآفرینی مدیر ارشد یافتند. در رأس ساختار سازمانی، عوامل سازمانی دیگری وجود دارند که ممکن می باشد به‌گونه ویژه حامی کارآفرینی باشند. رویکردهای جدید مدیریتی و سازمانی و نیز اداری نوآورانه جهت تسهیل همکاری بین سهام‌داران کارآفرین و سازمان‌هایی که آن‌ها در آن فعال هستند، مورد نیاز می باشد                       (1983، Burgeman).

ویژگی‌های روان‌شناختی (مانند: تمایل به ریسک‌پذیری و خودکارآمدی در حوزه کارآفرینی) همراه با مهارت‌ها و توانایی‌های پیشرفته، مقاصد کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (05,seibert,zhao,20Hills).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایر محققان با مطالعه تأثیر ابعاد زمینه‌ای ثابت می‌کنند که تأثیرات محیطی مانند فرصت‌های شغلی، ناهمگونی بازار (Morris & Lewis,1995) و طرفداری محیطی مانند طرفداری مالی، سیاسی و زیربنایی (Luthje & Franke,2003) مقاصد کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

به‌هر‌حال با وجود ده سال پژوهش، محققان در حال حاضر نسبت به عوامل یا فرآیندهایی که مقاصد کارآفرینی را ایجاد کرده یا توسعه می‌دهند، درک محدودی دارند . (Malkman & Balkin,Baron,2002)

تحقیقات قبلی در این زمینه اکثراً دارای یک سیر تجربی بوده و بخش نظری آن محدود می باشد. بسیاری از مطالعات متغیرهای جدا را که اغلب فاقد منطق نظری روشن هستند به‌عنوان عوامل محرک مقاصد کارآفرینی در نظر گرفته‌اند (Zhoa et al.,2005).

در این خصوص هم حوزه فردی و هم زمینه‌ای از نقطه نظر تجربی پیش‌بینی کننده‌های ضعیفی هستند. پیش‌بینی مقاصد کارآفرینی از طریق مدل‌سازی عوامل فردی یا زمینه‌ای به‌عنوان حوزه‌های جدا معمولا منجر به کاهش قدرت توضیحی و کاهش صحت و اعتبار پیش‌بینی می گردد  (Krueger et al.,2000).

رویکردی متفاوت و دقیق‌تر درمورد مقاصد کارآفرینی، ریشه در مطالعات روان‌شناختی دارد که در آن مقاصد از نظر الگوهای پردازشی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

این مدل‌ها که شامل مدل‌های مبتنی بر نظریه حرکت برنامه‌ریزی شده هستند، یک چارچوب نظری محکم، بسیار قابل تعمیم، ارزان و منسجم را به‌مقصود فهم و پیش‌بینی مقاصد ارائه می‌کنند  (Krueger et al.,2000).

عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی از دیدگاه رابینسون: برای این‌که فرد توجه و قصدی در راستای یک کسب‌و‌کار کوچک کسب کند یک سری عوامل دخیل هستند که در زیر به آن‌ها پرداخته شده می باشد.

1) عوامل رفتاری شامل: الف) عوامل نظریه رفتاری آجزن، ب) عوامل نظریه شاپیرو و…

2) عوامل محیطی شامل: الف) طرفداری دانشگاه، جامعه و دولت، ب) روابط متقابل افراد و سرمایه اجتماعی، ج) شرایط اقتصادی و سیاسی

3) عوامل فردی شامل: الف) شخصیت، ب) هوش و هوش هیجانی، ج) سن، جنس، تحصیلات و مهارت­های افراد، دانش و اطلاعات کارآفرینانه

4) عوامل خانوادگی شامل: الف) شرایط اقتصادی خانواده، ب) شغل پدر و مادر و تحصیلات و فرهنگ و ریسک­پذیری آن‌ها

5) فرهنگ و قومیت

(Robinson, 1991; 17)

 

[1] Covin

[2] Slevin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.