سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش هیجانی  و بهره ی هوشی[1]

هوش هیجانی  و بهره ی هوشی قابلیت های متضادی نیستند. بلکه بیشتر میتوان چنین گفت که متمایزند. همه ما ترکیبی از هوش و عاطفه داریم، افرادی که دارای بهره ی هوشی بالا و هوش هیجانی  بسیار ضعیف(یا بهره ی هوشی پایین و هوش هیجانی  بالا) باشند. علی رغم وجود نمونه نوعی، نسبتاً نادرند(دولویکس وهیگس[2]، 2000، ص347).

فردی که فقط از نظر بهره ی هوشی (IQ) درسطح بالا قرار دارد ،اما فاقد هوش هیجانی  می باشد، تقریباً کاریکاتوری از یک آدم خردمند می باشد ؛ در قلمرو ذهن چیره دست می باشد، اما در دنیای شخصی خویش ضعیف می باشد. افرادی که هوش هیجانی  قوی دارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سر زنده اند و هیچ گرایشی به ترس و نگرانی ندارند و احساسات خود را به گونه مستقیم اظهار کرده و راجع به خود مثبت فکر میکنند. آنان ظرفیت چشم گیری برای تعهد، پذیرش مسئولیت و قبول چارچوب اخلاقی دارند و دررابطه ی خود با دیگران بسیار دلسوز و با ملاحظه اند و از زندگی هیجانی  غنی و سرشار و مناسبی برخوردارند، آنان همچنین باخود بسیار راحت برخورد میکنند(الله وردی،1383، ص 21).

ریون بار-آن(1999) در پی یافتن پاسخی برای این سوال که چرا بعضی از افراد نسبت به بعضی افراد دیگر در ابعاد مختلف زندگی موفق ترند، به تحقیقات بسیاری دست زده می باشد. این سوال لزوم مرورکلی عواملی که تصور می گردید جایگاه کلی را رقم میزنند و سلامت هیجانی را موجب میشوند، ایجاد می کند. بار-آن دریافت که تنها کلید موفقیت و تنها عامل پیش بینی کننده ی آنها هوش عقلی نیست بلکه بایستی در جستجوی عوامل دیگری بود. براساس مطالعات دانیل گولمن در بهترین شرایط همبستگی اندکی(7%)بین هوش عمومی و بعضی از ابعاد هوش هیجانی  هست. بطوریکه میتوان ادعا نمود آنها اکثراً ماهیت مستقل دارند. وقتی افراد دارای بهره هوشی بالا درزندگی تقلا میکنندو افراد دارای هوش متوسط به طورشگفت انگیزی پیشرفت می کنند، شاید بتوان آن را به هوش هیجانی  بالای آنان نسبت داد.

پس، فردی که قابلیت های هیجانی  بالا دارد از بخش احساسی مغز خود به خوبی بهره می گیرد. در مقایسه با فردی که هوش عقلی در سطح مشابه دارد اما فاقد هوشیاری لازم هیجانی  می باشد درزندگی و ارتباطات خود موفق تر اقدام می کند،درمقابل استرس و معضلات مقاوم می باشد وذهنی پویا در برابر چالش ها دارد. این امر اهمیت هوش هیجانی  را در مقایسه با هوش عقلی نشان می دهد.

[1] – Intelligence quetion

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Dulewicz & Higgs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.