مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- اهداف حاکمیت شرکتی

هدف حاکمیت شرکتی نه تنها طرفداری از منافع سهامدار می باشد بلکه در ارتقای مدیریت مؤثر هم تأثیر دارد. برای ارتقای مدیریت مؤثر، رهبران یک شرکت، بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیم گیری راجع به تقاضای سهام داران و دیگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی،1389). مرکزمؤسسه های خصوصی بین المللی، بعضی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی مناسب را به صورت زیر فهرست کرده می باشد (نبوی چاشمی، 1389):

1) کاهش ریسک، 2) برانگیختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه، 4) ارتقای قابلیت عرضه ی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگویی اجتماعی.

اصول سازمان و توسعه­ی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی اظهار کرده می باشد مانند:

1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمینان از رفتار عادلانه برای همه­ی سهامداران، 3) شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقای مفهوم تابعیت خوب شرکت، 4) اطمینان از افشای به ­موقع و صحیح اطلاعات شرکت مانند جایگاه مالی، عملکرد، مالکیت و 5) راهنمایی استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر مدیریت به ­وسیله­ی هیأت ­مدیره و پاسخ­گویی هیأت ­مدیره پیش روی شرکت و سهام­داران.

در نهایت وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان می باشد و زمینه پژوهش آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقرارت لازم الاجرا، فراهم می گردد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخ گویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفان می باشد (کو[1]، 2011).

[1] – Koh

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری