مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-7- اهمیت مالیات

جایگاه کلی مالیات و تأثیر آن در درآمدهای عمومی کشورها و به ویژه کشور ایران بسیار کلیدی می باشد. این عنصر با در نظر داشتن اثراتی که بر کل اقتصاد دارد سهم قابل توجهی در مطالعه‌های علمی و تجربی به خود اختصاص داده می باشد. در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران و ترکیب درآمدهای دولت می‌توان مالیات را به عنوان یکی از اقلام درآمدی دولت در نظر گرفت، در عین حال چارچوب و فرایند مالیات در ایران چالش برانگیز می باشد. با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ایران بطورمستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت می باشد، این امر درآمدهای مالیاتی را پیش روی نوسانات بازار جهانی نفت به شدت آسیب پذیر کرده می باشد همچنین رشد درآمدهای دولت از نفت در اقدام، زمینه تقویت مالیات ستانی را کاهش داده می باشد (دادگر و نظری،1386،7).

مالیات‌ها یکی از ابزارهای سیاست مالی دولت‌ها در مجموعه سیاست‌های اقتصادی آن‌ها هستند. با نظری به مکاتب مختلف اقتصادی در می‌یابیم که کلاسیک‌ها که معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد بودند به تأمین مخارج عمومی از محل در آمدهای مالیاتی در حدی که تعادل بودجه حفظ گردد معتقد بودند. از طرفی در الگوی کینزین‌ها سیاست‌های مالی انبساطی تأثیر اصلی را در ایجاد تحرک اقتصادی اعمال می‌نمودند (پورمقیم،1373،43).

امروزه دولت‌ها برای ایجاد تعادل اقتصادی وظایف گوناگونی به عهده می‌گیرند. بازارهای اقتصادی را کنترل و قیمت‌ها را تعیین و کنترل می‌کنند و بر توزیع مزدها فراورده‌ها و سایر درآمدها نظارت می‌کنند. اما آن چیز که تعادل اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی تأثیر ویژه ای دارد مالیات می باشد. مالیات دولت را قادر می‌سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت‌ها نظارت و کنترل داشته باشد و از رکود و فساد و کسادی اقتصادی جلوگیری کند البته روشن می باشد در میان انواع مالیات‌ها مالیات‌های مستقیم آن‌ها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمی‌توانند آن‌را به دیگری منتقل سازند اگر بر اساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته‌های سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله‌های وحشتناک طبقاتی را ترمیم و یا تعدیل می کند و از طرف دیگر موجب رونق اقتصادی خواهد بود. در میان مالیات‌ها سیستم مالیاتی تصاعدی مؤثرترین آن در مسائل اقتصادی می‌باشد هم از جهت تأمین نیازهای دولت و هم از نظر تأثیر آن در تعدیل درآمدبطور روشن این مالیات می‌تواند تقاضای عمومی و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پایین می‌آورد و در نتیجه تقاضای عمومی نسبت به کالاها و خدمات آن پایین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت‌ها پایین می‌آیند (عرب مازاد،1380،8).

بایستی توجه نمود که اهمیت مالیات در نظام اقتصادی و مالی کشور تنها به اندازه وصولی و یا درصد در نظر گرفته شده محدود نمی‌گردد بلکه بایستی به اثرات نظام مالیاتی در تأمین عدالت اقتصادی و ایجاد تعادل در توزیع صحیح درآمدها و ثروت عمومی نیز توجه نمود. برای اینکه نظام مالیاتی از کارایی و تاثیر لازم برخوردار باشد لازم می باشد در درجه اول ظرفیت مالی جامعه در منابع مختلف درآمد و ثروت مالی محاسبه و سپس ظرفیت‌های اجرائی کشور و توان علمی سازمان‌های وصول کننده مالیات از هر نظر مورد مطالعه قرار گیرد. (صمیمی، 1380،17). اهمیت این شیوه مالیات ستانی به اندازه ای می باشد که در حدود 25% درآمدهای مالیاتی دنیا را طی سال‌های 2000-2001 شامل شده می باشد (هاریسون و کرلاو[1]، 2005). اتحادیه اروپایی نیز به مالیات بر ارزش افزوده، نگاه ویژه ای دارد به صورتی که از مجموع 30 عضو این سازمان، تا سال 2006،29 عضو آن از VAT بهره‌مند بوده‌اند[2].

ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار صادرات داشت، که این اندازه در مقایسه، کمتر از نصف صادرات کشور مالزی، و نیز ۲۴ میلیارد دلار کمتر از صادرات ترکیه می‌باشد. تنها ۹ درصد از صادرات ایران محصولات تولیدی و کارخانه‌ای می باشد و ۸۱ درصد از صادرات ایران را مواد خام و نفت تشکیل می‌دهد.

ازاینرو در عصر حاضر یکی از پایه‌های استوار کشورداری ترقی و پیشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات می‌باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی و بر اساس سیاست مالی می‌باشد و در بعضی از کشورهای صنعتی جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیات‌ها تأمین می گردد و مردم نیز هیچ‌گونه واکنش منفی در برابر آن بروز نمی‌دهند (خبر گذاری تابناک).

1. Harrison , Krelove

2. OECD1 work on ,2006,p-8

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سؤال اصلی:

  • آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر می باشد؟

مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری