عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بایستی درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی گردد که زمانی به پایان خواهد رسید. به بیانی دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت بایستی تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به گونه عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد (بند 42 سند). پرداخت مالیات در بعضی کشورها یک تکلیف قانونی بزرگ به شمار می رود و عدم پرداخت آن برخوردهای قانونی برای متخلفین از قانون را در پی دارد.

مالیات در کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی را تشکیل می‌دهد به نحوی که در بعضی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی مورد نیاز دولت از طریق مالیات تأمین می گردد، اما این رقم در ایران حتی با کوشش‌های بسیار زیاد دولت بسیار کم می باشد و با رقم‌های مرسوم در دنیا بسیار فاصله دارد. به علاوه، حدود ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بعضی از کشورها از درآمد مالیاتی تأمین می گردد، درحالی‌که این رقم در ایران بسیار اندک می باشد. لازمه‌ی دستیابی به وضعیت مطلوب درآمدهای مالیاتی در کشور ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد که اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی در تیرماه هر سال نیز بدین مقصود صورت می‌گیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب یک برنامه‌ی کلان اقتصادی و به دور از بخشی‌نگری سبب برقراری عدالت در پرداخت مالیات می گردد. طرح تحول نیز موضوعی 7 ضلعی می باشد که اجرای بعضی ضلع‌های آن، راحت‌تر و دستاوردهای آن هم بیشتر می باشد. یکی از این موارد «پر دستاورد» به اصلاح نظام مالیاتی کشور اختصاص دارد و برجسته‌ترین ویژگی آن نیز مالیات بر ارزش افزوده می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا گردد، می‌تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد. این مهم زمانی تحقق می‌یابد که نظام مالیاتی کشور دارای قدرت بازدارندگی پیش روی فرار مالیاتی و صاحب پایه‌های گسترده مالیاتی با رویکرد عدالت مالیاتی در سراسر اقتصاد کشور باشد، در این نوشتار با تصریح به ضرورت‌های تاریخی اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده که کوشش بهینه دولت در سال‌های اخیر می باشد، به گونه ویژه مطالعه خواهد گردید.

مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته می باشد؛ این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف فرایند تولید – توزیع اخذ می گردد. (سازمان امور مالیاتی کشور، نشریه سازمان، ش 12،16).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سؤال اصلی:

  • آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر می باشد؟

مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری