سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مفهومی پژوهش

درمورد تأثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی مدل های مختلفی ارائه شده می باشد که در بالا به آن تصریح گردید.به دلیل آنکه در مدل لینان به تأثیر مستقیم خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی تصریح شده می باشد، در این پژوهش ما از مدلی که توسط لینان (2004) ارائه شده می باشد و به عوامل موثر بر قصد کارآفرینی دارد بهره گیری می کنیم. این مدل براساس اجتماع نظریه “رویداد کارآفرینی” شاپیرو و سوکول (1982 ) و نظریه “رفتار برنامه‌ریزی شده” آجزن (1991) به وجود آمده می باشد.

در این پژوهش از بخشی از این مدل که به تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی تصریح دارد بهره گیری شده می باشد و لذا به سایر بخش های مدل پرداخته نشده می باشد.

 

 

 

همچنین با بهره گیری از مقیاس دی نابل و همکاران درمورد خودکارآمدی کارآفرینانه به مطالعه تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی می‌پردازیم. در پژوهش دی نابل،جانگ و ارلیچ این مقیاسها عبارتند از:

 

  • مهارت توسعه محصول جدید و فرصت‌ها ی بازار: شامل مهارت‌هایی می باشد که به تشخیص فرصت مربوط می گردد.این مهارت برای افرادی که تصمیم به راه‌اندازی کسب‌و‌کار دارند بسیار مهم می باشد. به‌عنوان مثال برای فرد کارآفرین در ابتدای شروع کسب‌و‌کار تغییرات در محصولات و خدمات و بازار بسیار اهمیت دارد.

 

  • مهارت ایجاد محیط نوآورانه: این مهارت به توانایی افراد به تشویق دیگران برای اظهار ایده‌های جدید و قبول مسئولیت در قبال نتایج آن تصریح دارد.همانطور که قبلا نیز تصریح گردید چن و همکاران(1998) نیز به ابعاد نوآوری و تأثیر آن در خودکارآمدی تصریح کردند. این مهارت در حقیقت توانایی فرد در وادار کردن افراد بالقوه ی تیم کارآفرین برای بروز اقدام نوآورانه می باشد.کارآفرین بایستی این باور را داشته باشد که می‌تواند محیطی ایجاد کند که قبل از آن وجود نداشته می باشد.

 

  • مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران: این مهارت به فعالیت‌های مهمی تصریح دارد که به جذب منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در یک کسب‌و‌کار منتهی می گردد((Ehrlich,et al.1994

 

  • مهارت شناسایی هدف اصلی: این مهارت شامل فعالیت‌هایی می باشد که کارآفرین برای مدیریت پرسنل و کارمندان و سرمایه‌گذاران و تعیین چشم انداز و هدف کسب‌و‌کار انجام می‌دهد. اگر فرد این باور را داشته باشد که می‌تواند هدف اصلی را تعیین کند انگیزه ی زیادی برای شروع کسب‌و‌کار دارد.بر طبق تحقیقات ایگر[1] و همکاران(1994) تمرکز بر چشم انداز و ارزش‌های کسب‌و‌کار مهارتی حیاتی می باشد که در کارآفرینانی که رشد بالایی داشته‌اند دیده می گردد.

 

  • مهارت رویارویی با چالش‌های غیر منتظره:این مهارت به عدم قطعیت ها و موانعی تصریح دارد که در ابتدای زندگی کاری کارآفرین و راه‌اندازی کسب‌و‌کار با آن مواجه می گردد.

 

  • مهارت توسعه منابع انسانی:این مهارت به توانایی کارآفرین در جذب افراد کلیدی و مهم به‌عنوان بخشی از کسب‌و‌کار می‌باشد. در تحقیقات ایگر و همکاران آمده می باشد که مهارت اختصاص منابع انسانی به‌عنوان منابع حیاتی در آغاز کسب‌و‌کار مهارتی می باشد که در کارآفرینان با رشد بالا دیده می گردد.

 

 

 

[1] Eggers

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.