سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

مانند ویژگی های یک پژوهش جدید و نو بودن آن می باشد(سرمد و همکاران، 1388). در حوزه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی به صورت مجزا در جامعه های آماری مختلف تحقیقات متعددی انجام شده اما بر اساس مطالعات انجام شده تا کنون پژوهشی در زمینه مطالعه تاثیر هوش هیجانی بر فرایند های مدیریت دانش در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه و به صورت مقایسه ای در 3 استان اصفهان، تهران و خراسان رضوی صورت نگرفته می باشد که از یک جنبه موجب جدید بودن و نوآوری پژوهش حاضر شده و از سویی دیگر جهت هر چه بیشتر کاربردی بودن این پژوهش کوشش شده تا از روش های آماریکاربردی و مدل های جدید و به روز بهره گیری گردد و در نهایت بهره گیری از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش حاضر را پررنگ تر می نماید.

 

1-10- قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی :

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مبانی سازمان می باشد.

 

ب)  قلمرو مکانی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو مکانی پژوهش شامل کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی می‌باشد .

ج) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال 1391 هجری شمسی می­باشد.

 

1-11- موانع ومحدودیتهای پژوهش :

هر پژوهشی همواره با معضلات و محدودیت هایی روبرو می گردد و از محدودیت های این پژوهش می توان عوامل زیر را ذکر نمود:

  • بعضی از محققین بر این باورند که پرسش نامه با در نظر داشتن ویژگی های منحصر به فرد نمی تواند تمایلات و نظرات افراد را بسنجد..
  • عدم وجود مطالعه ای جامع در این زمینه در تحقیقات مختلف داخلی و قبلی جهت بهره گیری محقق در تمام مراحل اجرای کار تحقیقاتی اعم از تدوین پروپوزال، تهیه پرسشنامه ، واکاوی آماری و غیره از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر می باشد.
  • عدم رغبت کافی بعضی افراد مورد پژوهش برای پاسخگویی به سوالات که کاملا تخصصی طرح شده، می تواند به عنوان محدودیتی دیگر تلقی گردد.
  • از دیگر محدودیت ها می توان به محدودیت زمانی پژوهش تصریح نمود، زیرا دانشجو موظف می باشد که بر طبق قوانین آموزش دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی رفتار نماید. محدویت زمانی مانع پرداختن عمیق به همه موانع مدیریت منابع انسانی و علل و پیشینه آن موانع می باشد.
  • با در نظر داشتن اینکه جمع آوری داده ها از 3 استان اصفهان، تهران و خراسان رضوی انجام می شود، ممکن می باشد در انجام نمونه گیری با مشکلاتی روبرو شویم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.