سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

خطرهای موجود در پرداخت­های  الکترونیکی

شبکه ارتباطی اینترنتی ناامن می باشد و تبادل اطلاعات از طریق اینترنت بدون در نظر گرفتن موارد ایمنی خطرناک می باشد. برای نمونه، دسترسی غیر مجاز یک سامانه به اطلاعات در حال کپی برداری و تبادل یا ایجاد اشکال در داده­ها و  یا بهره گیری غیر مجاز و مجدد از آنها مواردی می باشد که بارها اتفاق می­افتد. پس خریدار و فروشنده هر کدام به نوع خود با خطرهای احتمالی متفاوت و یا مشابهی رو به رو هستند مانند:

2-6-4-1- خطرهای احتمالی خریدار

 • ممکن می باشد طرف معامله خریدار شخص جاعل ویا تاجر کلاهبرداری باشد که پس از انجام معامله و دریافت وجه مورد نظر، کلا و خدمات موردنظر را ارایه نکند.
 • ممکن می باشد خریدار پس از انجام معامله در زمان موعود، کالای مورد نظر را دریافت نکند و یا کالای دریافتی از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد.
 • ممکن می باشد در حین تبادل اطلاعات کارت اعتباری و یا هر وسیله پرداخت دیگر توسط شخص سوم دزدیده گردد و از حساب وی سوء بهره گیری گردد.

2-6-4-2- خطرهای احتمالی فروشنده

 • ممکن می باشد فروشنده در حال معامله با خریداری باشد که از اطلاعات سرقتی شخص دیگری جهت پرداخت بهره گیری کند.
 • ممکن می باشد شخص خریدار هنگام تحویل کالا، خرید آن را انکار کند و یا کالای مورد نظر را تأیید نکند.

1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی

خریدار زمانی به یک تبادل امن می­پردازد که:

 • هویت فروشنده برای وی محرز گردد.
 • اطمینان داشته باشد که همان کالای مورد نظر را که خریداری کرده دریافت می­کند.
 • اطمینان داشته باشد که داده­های وی در حین تبادل اطلاعات امن بوده و از دسترس همگان به دور می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و به همین ترتیب فروشنده با احراز هویت خریدار و اطمینان از درست بودن روش پرداخت وی و غیر قابل انکار بودن معامله از طریق خریدار به معامله با وی می­پردازد.

از آنجا که اینترنت یک شبکه باز بدون کنترل مستقیم افراد در تراکنش های فردی می باشد، زیر ساخت

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی