سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تشخیص عواطف

2- بهره گیری از احساسات و عواطف

3- فهم عواطف

4- تنظیم و کنترل عواطف  (کی یراستد[1]، 1999 ،ص 1؛ چرنیس،2000،ص 3؛ پون تنگ فات[2]،2002، ص 1).

به جای کسانی که برای اولین بار اصطلاح هوش هیجانی  را به کار بردند، دانیل گولمن کسی می باشد که بیش تر از همه نامش با عنوان هوش هیجانی  گره خورده می باشد(هین، 2004، ص 1). وی که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود، رشته روانشناسی را در هاروارد[3] به پایان رساند و مدتی نیز با مک کللند[4] و دیگران کار نمود. گروه مک کللند میخواستند بدانند که چرا آزمون های هوش نمیتواند مشخص کند که افراد در زندگی خود موفق میشوند یا نه(چرنیس، 2000 ، ص 3). گولمن در سال 1995 کتابی تحت عنوان هوش هیجانی  منتشر نمود که این کتاب پرفروش ترین کتاب سال گردید و تلویزیون آمریکا با مصاحبههای گستردهای که با وی در زمینه هوش هیجانی  داشت موجب معروفشدن وی در سطح جهان گردید. گولمن در کتاب خود اطلاعات جالبی در ارتباط با مغز، عواطف و رفتارهای آدمی ارائه میدهد(هین، 2004 ، ص 1). تعریف گولمن از هوش هیجانی  چنین می باشد : ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران، برای برانگیختن خود، و کنترل مؤثر احساسات خود و بهره گیری از آن ها در روابط با دیگران. به عقیده وی, هوش هیجانی  در محیط کار از سازهای چند بعدی تشکیل شده که شامل پنج جزء زیر میباشد(گولمن، 1998 ، صص318-317؛ رایم و ماینورز[5]، 2003 ،ص 15).

  • خود- آگاهی،
  • خود-تنظیمی،
  • انگیزش،
  • همدلی،
  • مهارت های اجتماعی.

گولمن در این تقسیم بندی سه جزء اول هوش هیجانی  را مربوط به مهارت های خود- مدیریتی و دو جزء بعدی(همدلی و مهارت های اجتماعی) را به هنر برقراری ارتباط با دیگران مرتبط می داند(گولمن، 1998 ،ص101).

در اینجا به فعالیتهای روانشناسی از سال 1900میلادی تا کنون و نحوه پیدایش مفهوم هوش هیجانی  که به صورت جدول1-2، آورده شده می باشد تصریح می کنیم:

[1] – Kierestead

[2] – Pontang & Fat

[3]–  Harvard

[4] – McClelland

[5] – Rahim & Minor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.