سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اشتیاق شدید (Lock,1993)

ممکن می باشد قصد کارآفرینی را تحت تأثیر قرار دهند. مطابق با این رویکرد بسیاری از صفات را در مطالعات مربوط به کارآفرینی به‌گونه گسترده گنجانده‌اند، اما با وجود استدلال نظری آن‌ها به قدرت توضیحی کم که در پیش‌بینی کارآفرینی ناکام می باشد، منجر شده اند (Gartner,1989:32).

ویژگی‌های روان‌شناختی: ویژگی‌های روان‌شناختی متعددی مطرح شده‌اند که قصد کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اولین کوشش برای مطالعه تمایل و کوشش افراد جهت اشتغال به فعالیت‌های کارآفرینی به مطالعات روان‌شناختی برمی‌گردد      . (Atkinson,1957 ,Mc Clelland,1961)

به‌مقصود ارائه بهتر ویژگی‌های کارآفرین‌ها، مکللند (1961) مفهوم نیاز به موفقیت را مطرح نمود. او بر این عقیده می باشد که افرادی با سطح بالای “نیاز برای موفقیت”، تمایل بیشتری جهت اشتغال به فعالیت‌های کارآفرینی نشان می‌دهند. با این حال، مفهوم “نیاز برای موفقیت” تنها بعد روان‌شناختی نیست که محققان در ارتباط با قصد کارآفرینی مطالعه کرده‌اند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهند که قصد کارآفرینی افراد، به واسطه

  • تمایل به ریسک‌پذیری (Stewart and Roth,2001;Weber,Blais & Betz,2002)،
  • تحمل ابهام (Budner,1982)،
  • مرکز کنترل (Evan & Leighton,1989;Cromie & Johns,1983)،
  • خودکارآمدی ((Baum et al.,zhao et al.,2005 و
  • تنظیم هدف (Locke & Latham,1990)

تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

دو بعدی که همواره مقاصد کارآفرینی را پیش‌بینی می‌کنند، خودکارآمدی (Zhao et al.,2005) و تمایل به ریسک‌پذیری (Gomez_Meija & Balkin,1989) هستند. در حالی‌که سایر آن‌ها در پیش‌بینی کارآفرین ناکام مانده‌اند (Baum et al.2001).

مهارت‌های فردی: مقاصد و حرکت‌های کارآفرینانه می‌توانند به‌عنوان توابعی از توانایی‌های شخصی کارآفرینان تصور شوند (2003، Wiklund & Shepherd). پیشینه و مهارت‌های هر کارآفرین، در واقع پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه هستند. برای افراد مشغول در شرکت‌های پیشرفته، سطح بالایی از مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز می باشد (1981، Roberts & Fusfeld). مهارت‌های فنی و عملکردی در محیط‌های کارآفرینی که به دانش وسیعی نیاز دارند، اساسی هستند (2000 & Gupta,  .(Govindarajan

باوم[1] و همکارانش (2001) به‌گونه تجربی نشان می‌دهند که مهارت‌های مدیریتی، عملکردی و فنی، کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. دانش اولیه نیز که توسط شین (1999) به‌عنوان موجودی اطلاعات تولید شده از طریق تجارب ویژه زندگی مردم تعریف شده‌می باشد، قصد کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه ثابت شده که دانش تولید شده از طریق تجربه شغلی (Shane&Khurana,2003;Evans & Leighton,1989) کارآفرینی سریالی (زنجیره‌ای) (Kolvereid,1996) و ثبت کردن اختراع (Roberts 1991) فعالیت‌های کارآفرینی را ترویج می‌دهند.

شبکه (ارتباطی) و روابط اجتماعی: شبکه‌های ارتباطی با ساختن چهارچوبی که کارآفرینان بایستی در قالب آن اقدام کنند، مقاصد کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهند (Aldrich,1999).

حوزه زمینه‌ای

طرفداری محیطی: فعالیت‌های کارآفرینی نیز ممکن می باشد به واسطه اثرات محیط کاری اطراف تبیین داده شوند. محققان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های دولت، ویژگی‌های بافت محلی (مثل دسترسی به زیرساخت‌های لجستیکی، سرمایه‌گذاران مالی و اثرات جانبی)، و به‌گونه خاص‌تر مکانیزم‌های حمایتی دانشگاه فعالیت‌های کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تاثیر محیطی: مقالات متعددی بر روی قدرت پیش‌بینی که محیط درمورد مقاصد و حرکت‌های کارآفرینی دارد متمرکز هستند. محققان با توجه خاص به ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و مستقل نشان داده‌اند که شرکت‌های تازه تاسیس در تمام صنایع پیشرفته با تکنولوژی بالا به‌گونه مساوی توزیع نمی‌شوند. ویژگی‌های صنعت ممکن می باشد محرک مقاصد کارآفرینی افراد باشد.

به علاوه هرچه محیط پویاتر و رقابتی‌تر باشد، نیاز به نوآوری افزایش یافته و احتمال این‌که شرکت‌ها، نوآورانه شوند بیشتر می گردد (Meyers & Marquis,1969).

احتمال این‌که شرکت‌های فعال در بازارهای مختلف از تجربه گسترده خود با مشتریان و رقبا چیزهایی را بیاموزند، هست. آن‌ها تمایل به کسب ایده‌های یک بازار و به‌کارگیری آن‌ها در بازارهای دیگر خواهند داشت. این نوع گوناگونی در بازار، تنوع سازمانی، پرسنل، روش‌ها، فن‌آوری‌ها و شیوه‌های اداری (اجرایی) را تحت تأثیر قرار‌داده و هرچه این تنوع بیشتر گردد، احتمال این‌که اعضای سازمان کارآفرین‌تر شده و در نتیجه ایده‌های ابتکاری جدید را درک کنند بیشتر خواهد گردید (Miller & Friesen,1982).

[1] Baum

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.