سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

– انواع رفتار شهروندی

علی رغم توجه فزاینده به موضوع رفتار های شهروندی، با مروری بر ادبیات این حوزه، فقدان اجماع درمورد ابعاد این مفهوم عیان می گردد. نتایج مطالعه ادبیات نشان می دهد که تقریبا سی نوع متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک می باشد و تعاریف متعددی از آن هست که البته شباهت های زیادی بین آنها هست. پودساکف و هم کارانش در مطالعات خود هفت بعد مشترک را از این تقسیم بندی ها استخراج نموده اند که عبارتند از:

 1. رفتار امدادی
 2. جوانمردی
 3. تعهد سازمانی
 4. اطاعت سازمانی
 5. ابتکار فردی
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. فضیلت مدنی
 8. خود بهبودی( Podsakoff & Et al,2000:513).

تعداد مطالعاتی که در حال مطالعه این موضوع هستند، به شدت در حال افزایش می باشد. به هر حال هنوز اجماع کاملی بر روی ابعاد مختلف مفهوم OCB وجود ندارد. پودساکف در سال 2000 میلادی رفتار شهروندی سازمانی را در غالب هفت دسته تقسیم می نماید.

 1. رفتار امدادی
 2. جوانمردی
 3. ابتکار فردی
 4. آداب اجتماعی
 5. تعهد سازمانی
 6. خود رضایتمندی
 7. توسعه شخصی (‍asrto & Et al, 2004:29‍‍C)

نت میر  [1](1997 میلادی) نیز OCB را در قالب 4 دسته تقسیم بندی می نماید:

 1. جانمردی
 2. آداب اجتماعی
 3. وجدان کاری
 4. نوع دوستی (30-asrto & Et al, 2004:29‍‍C).

لیویا مارکوزی[2] رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم می کند:

[1] .Netemeyer

[2]. Livia marcozy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

 • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
 • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
 • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.