مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات مانند پرداختنی‌هایی می باشد که سابقه دیرینه دارد. از پول زوری که دولت می‌گیرد تا پولی که با رضایت به دولت می‌دهیم تا خرج خودمان کند و ما همه افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌شویم (بابایی و لبافی، 1378). مالیات مبلغی می باشد که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عمومی می‌گیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن، خصوصیت بارز مالیات، یک طرفه بودن و عدم تناسب میان اندازه مالیات و ارزش خدمات عمومی (که مالیات‌دهندگان از آن برخوردار می شوند) می باشد. مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی می باشد که شهروندان یک جامعه در قبال بهره گیری از امکانات و خدمات عمومی بایستی پرداخت کنند (نوری خانیوردی، 1381). مالیات عبارت می باشد از تعهد مالی و قانونی شخص حقیقی نسبت به دولت و در واقع، مالیات حق اجتماعی می باشد بر گردن کسانی که در سایه مواهب جامعه به زندگی و کار مشغول‌اند یا مالیات سهمی از حاصل کار و کوشش افراد می باشد که به جامعه تعلق می‌گیرد (برنامه و بودجه، 1386). به بیانی دیگر، مالیات یک نوع پرداختی می باشد که توسط افراد جامعه به دولت (در قبال بهره گیری از امکانات و خدمات عمومی) داده می گردد (تیلور[1]، 1998). تقسیم‌بندی مالیات‌ها به مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، عمده‌ترین نوع طبقه‌بندی مالیات در آمارهای دولتی در سطح بین‌المللی می باشد. در ساختار بودجه کشور ایران نیز درآمدهای مالیاتی در نخستین طبقه‌بندی به دو گروه مذکور تقسیم می شوند (زنجانی و دهقانی، 1386). مالیات‌های مستقیم با در نظر داشتن اوضاع و احوال اشخاص (مانند اندازه دارایی و درآمد آنان) وضع می گردد (اقتداری، 1378). در ارزیابی مالیات مستقیم، بایستی مطرح نمود که این نوع مالیات در مواردی شیوه مناسبی در اخذ مالیات به شمار می رود، یعنی در زمانی از افراد با درآمد بالا مالیات بیشتر گرفته گردد و آنان که درآمد کمتری دارند مالیات کمتری بپردازند. در این صورت بعد رعایت عدالت اجتماعی و اخذ مالیات قابل‌اعمال می باشد؛ به طوری که افراد کم درآمد جامعه مانند حقوق‌بگیران نسبت به بعضی از افراد پردرآمد جامعه (واسطه گران و غیره) مالیات بیشتری می‌پردازند. علت این امر آن می باشد که شناسایی افراد مشمول این مالیات و اندازه سوددهی آنان بسیار مشکل می باشد. پس امکان فرار مالیاتی در این گروه هست، درحالی‌که حقوق‌بگیران درآمدهای مشخص دارند و اخذ مالیات از آن‌ها به سادگی صورت می‌گیرد و این بعد عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می کند. از سوی دیگر با در نظر داشتن حجم کم تولیدات کشور و نیاز به تشویق تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، اخذ این نوع مالیات موجب کاهش انگیزه گروه‌های یادشده و کاهش تولیدات کشور خواهد گردید (شیر خانی، 1384). مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نیست و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد دارد و قابلیت انتقال آن‌ها بسیار زیاد می باشد. این مالیات‌ها بیشتر بر مصرف اشیاء و فروش کالا و بهره گیری از خدمات بستگی دارد (عزیزی، 1385).

قبل از تبیین انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم می باشد که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح گردد. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون در نظر داشتن ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یک ساله)، به قیمت جاری می‌باشد. برای محاسبه GDP از دو روش بهره گیری می گردد:

1 ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخش‌های اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2 ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + (X-M

C: اندازه مخارج مصرفی بخش خصوص؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(X-M): خالص صادرات می‌باشد.

I: مخارج سرمایه‌گذاری M: معرف اندازه واردات یک کشور

G: مخارج بخش دولتی

X: معرف صادرات

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص کردن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج بهره گیری می گردد. اکنون که پایه مالیاتی با در نظر داشتن تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می گردد.

  1. 1. Taylor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سؤال اصلی:

  • آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر می باشد؟

مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری