مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد و مقایسه ارقام مربوط به درآمدهای دولت و سهم مالیات از آن در ایران:

مطالعه عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد که در تأمین نیازهای دولت، نظام مالیاتی کارایی چندانی نداشته می باشد. در فاصله سال‌های 76 ـ 1371 سهم مالیاتی از درآمدهای دولت بین 6/17 درصد (در سال 1374) و 2/38 درصد (در سال 1371) نوسان داشته می باشد. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت نیز در این سال‌ها بین 3/48 درصد برای سال 1371 و 7/25 درصد برای سال 1374 نوسان داشته می باشد.

مطالعه درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه‌های سالانه و نسبت آن به بودجه عمومی نشان می‌دهد که در سال‌های 1379 تا 1386 نسبت کل مالیات‌ها به کل منابع بودجه عمومی دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده می باشد. نسبت مالیات‌ها به منابع لایحه بودجه عمومی سال 1387 نیز حدود 34 درصد برآورد شده بود[1]

با این تفاصیل بر اساس آمارهای بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی در ایران تأمین‌کننده تنها حدود یک سوم بودجه دولت می باشد. همچنین بر اساس آمارهای موجود که در جدول (1) نشان داده شده می باشد، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای دولتی از 7/34 درصد در سال 1384 به 1/48 درصد در سال 1388 رسیده می باشد که میانگین این نسبت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه 40 درصد می باشد.

درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1388 و نسبت به رقم مصوب 0/95 درصد تحقق داشت که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، 1/25 درصد رشد داشت. درآمدهای مالیاتی در سال 1388 نسبت به رقم مصوب اصلاحی سال 9/3 درصد عدم تحقق داشت. در این بین، مالیات‌های مستقیم با مازاد تحققی به اندازه 6/1 درصد و مالیات‌های غیرمستقیم با عدم تحقق به اندازه 5/14 درصد مواجه بودند. همانند سال قبل سهم بالاتری (7/69 درصد) از درآمدهای مالیاتی سال 1388 به مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت. نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای از 7/40 درصد در سال 1384 به 5/36 درصد در سال 1385، 5/45 درصد در سال 1386، 1/41 درصد در سال 1387 و 5/50 درصد در سال 1388 رسید. پس اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های جاری که در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود در سال 1388 دوباره افزایش پیدا نمود. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری).

به مقصود مطالعه اندازه اتکا دولت به دلارهای نفتی، در جدول 2 نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت در سه مرحله نشان داده شده می باشد. با وجودی که تصریح برنامه‌های توسعه اقتصادی و قانون بر این می باشد که منابع و مصارف دولت از طریق مالیات‌ها و سایر درآمدهای غیر نفتی متوازن گردد و درآمد نفت در صندوق مشخصی که به تصویب مجلس رسیده در طرح‌ها و پروژه‌های غیردولتی با ارزش افزوده بالا، به مصرف برسد، اما بر اساس آمار جدول مذکور اندازه اتکا به درآمدهای نفتی در دوره 86-84 بیش از سال‌های پیش افزایش یافته می باشد. این در صورتی می باشد که بر اساس برنامه پنجم توسعه نسبت مالیات در پایان برنامه به تولید ناخالص داخلی به دست کم 10 درصد برسد. ضمن اینکه نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به گونه متوسط سالیانه 10 درصد افزایش یابد و اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت افزایش پیدا نکند.

دولت در بودجه سال 1391 حدود 34 هزار میلیارد تومان درآمد از محل وصول مالیات پیش‌بینی کرده بود.‌ بوده می باشد … همچنین دقت در جزییات اعداد نشان می‌دهد در حالی که وصول 80 درصد مالیات‌های مستقیم تحقق پیدا کرده اما 102 درصد مالیات‌های غیرمستقیم محقق شده می باشد. به بیانی دیگر آن بخش از مالیات که از مصرف و خرید کالاها و خدمات اخذ می گردد رشد بیشتری نسبت به مالیاتی داشته که از درآمد و ثروت افراد گرفته می گردد.

دولت با تأخیر بسیار، بودجه سال 1392 را به مجلس ارائه نمود. که مطابق این لایحه، دولت پیش‌بینی کرده می باشد که در سال 1392 حدود 23 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد شرکت‌ها، حدود هشت هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، دو هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت، 9 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات و 12 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند. یعنی در مجموع کل درآمدی که دولت در سال 1392 از محل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی کرده 54 هزار میلیارد تومان می باشد. این مقدار تقریباً 60 درصد بیشتر از پیش‌بینی سال گذشته می باشد. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری 1392)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مجله طریقه ـ شماره 25 و 24 ـ اسفند 1377 ـ ص 129.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سؤال اصلی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر می باشد؟

مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری