مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11- نسبت سهام­داران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی

با در نظر داشتن این که سرمایه­گذاران بزرگ به همان اندازه که تعداد بیشتری از سهام شرکت­ها را در اختیار دارند، بر تصمیم­ها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و دیگران[1]، 2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال­های اخیر هم، در نظر داشتن مالکان نهادی شرکتی به ­عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته می باشد. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان می­دهد این مالکان، مدیریت

شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت­طلبانه وا می­دارند (مک­کونل و دیگران[2]، 1990). البته تحقیقاتی نیز هست که اظهار می­کند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند (دیویدسون و دیگران[3]، 2005). در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، اما به طورکلی تأثیر مالکان نهادی به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده می باشد. براساس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی ساختار یافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی بایستی منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری گردد. پس، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکت ها ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر می باشد (مهرانی، قیومی، مرادی، 1391).

2-12- نسبت شرکت های خانوادگی

کسب و کارهای خانوادگی قدیمی ترین و غالب ترین نوع سازمان های تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بیش از70 درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و تأثیر کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی (استخدام نیروی کار) اعمال می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت ­های کوچک یا متوسط تا شرکت ­های بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار می­کنند امتداد دارد. حقیقت این می باشد که بیشتر شرکت­های خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود 95 درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت  فعالیتشان به پایان می­رسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسل­های بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب و کار می باشد. کسب و کارهای خانوادگی می­توانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریع­تر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی زیرا برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان می باشد. در طول دو دهه­ی اخیر، مالکیت شرکت­ها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد. محققان و نظاره کنندگان مختلفی مانند” بلیر (1995)”، “شیلفیر و ویشنی (1997)” ادعا کرده­اند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکت­ها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار می گیرد، این موضوع هنوز حل نشده می باشد. اختصار مطالعه­ی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (2001) نشان می­دهد که مطالعات تجربی ارتباط­ی بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، 2004). در بسیاری از شرکت­های خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب می شوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه گردد، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون برآن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیره­­ی سایر شرکت ­­ها­، پاداش کمتری دریافت می­کنند. اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره معمولاً کمتر به طرح­ های انگیزشی واکنش نشان می­دهند و بیشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. پس از این دیدگاه، شرکت­های خانوادگی باعث ایجاد ارزش، نسبت به سایر انواع شرکت­ها می­شوند. بر اساس دیدگاه دیگر­، درشرکت های خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی هست که این امر باعث می گردد اطلاعات به  راحتی در اختیار دیگر سهامداران قرار نگیرد و ممکن می باشد نتایج نامطلوبی بر عملیات مؤثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، 1389).

[1] – Lau et al

[2]– McConnell et al

[3]– Davidson et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری