عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-9- تاریخچه مالیات بندی در ایران:

بنا بر سوابق، ایران از قدیم‌ترین کشورهایی می باشد که برای تأمین مخارج عمومی، دست به وصول مالیات زده می باشد. به زعم بعضی از تاریخ‌نویسان عمر تاریخ ما به بیش از پنج هزار سال می‌رسد و وصول مالیات به زمان سومریان برمی‌گردد.

2-2-9-1- مالیات در عهد مادها

از تتبعات گیرشمن، چنین بر می‌آید که  در زمان مادها جامعه طبقاتی کاملاً شکل گرفته بود «امیر با بزرگان تابع و ملتزم رکاب زندگی می‌نمود وبر روستاییان حکومت می‌نمود. وی درآمد خود را از املاک خویش تأمین می‌نمود و برای شکار کردن، صید ماهی و تربیت اغنام، از رعایا، عوارض می‌گرفت .  در زمین‌های او کارگران برده، کار می‌کردند، گاه امرا دست به جنگ  می‌زدند و از این راه کسری مالیات را جبران    می‌نمودند[1].

2-2-9-2- مالیات در عهد هخامنشیان

پس از آنکه در دوره هخامنشیان، آسیای غربی به حیطه قدرت هخامنشیان درآمد، امنیت و آرامشی کم نظیر در این منطقه سایه افکند. ارتباط اقتصادی  در خشکی و دریا بین بخش‌های مختلف شاهنشاهی مستقر گردید در عهد هخامنشی، نخستین قدم‌ها در راه تنظیم اقتصاد ملی برداشته گردید. دولت مالیاتی وضع نمود که از املاک، مزارع، باغ‌ها و احشام و معادن گرفته می‌گردید. دولت در آغاز کار با اخذ مالیاتی منصفانه از ممالک تابع خود موفق گردید (مرتضی راوندی. تاریخ اجتماعی ایران، جلد پنجم. ص. 29).

2-2-9-3- مالیات در دوره سلوکیان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در دوره سلوکیان، وضع رعایا تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آن‌ها را بهتر می‌نمود. روستاییان وابسته به شهر، تقریباً آزاد گردیدند.. مالیات بر افراد، منازل، چهارپایان مزرعه، باغ، تولد، ازدواج و حتی مرگ تعلق می‌گرفت (همان، ص.238-234).

2-2-9-4- مالیات در دوره پارتیان

در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان، وضع اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه‌های مختلف جامعه به خوبی روشن نیست، و، سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون به وجود آورند، از منابع آن روزگار و کشفیات باستان شناسی، کتیبه بلند بالای معروف به پالمیر ف مورخ 137 میلادی، نرخ مالیات شهرداری را بر کالاهای وارداتی به دست می‌دهد. واحد عمده مقیاس، بار شتر می باشد ، وگاری مشتمل می باشد بر چهار بار شتر، وبار خر برابر می باشد با نصف بار شتر (راوندی، 1380).

درزمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‌تری درآمد و آن لحظه مالیات به سه صورت گرفته می‌شده می باشد 1. مالیات ارضی یا «خراج»: که به نسبت کاشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول تعیین می‌گردید.2. مالیات سرانه: این‌گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودند گرفته می‌گردید و اندازه آن بر حسب دارائی وثرت شخص تعیین می‌گردید. 3. مالیات سرشماری: که آن‌را به زبان پهلوی «گزیت» یا «ژزیت» می‌گفتند و از کسانی دریافت می‌گردید که زردشتی نبودند (زرین کوب و زرین کوب، 1380).

2-2-9-5- مالیات در ایران بعد از اسلام

با بعثت حضرت رسول اکرم و انقراض سلسله ساسانی و تدین ایرانیان به دین اسلام در حکومتی اسلامی که سلاطین ایرانی به نیابت از خلفای اسلامی در ایران حکمرانی می‌کردند مالیات‌های اسلامی بر مالیات‌های قبلی افزوده گشت و علاوه مالیات‌های قبلی خمس – زکات وجزیه وصول می‌گردید. پس از تسلط اعراب درزمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر از فارسی به عربی برگردانده گردید و «خزانه شورا» بیت‌المال «نامیدند؛ و تا دوره حکومت صفاریان – سامانیان – آل‌بویه _غزنویان – سلجوقیان و خوارزمشاهیان نیز مالیات  در ایران کم و بیش به روش سابق مستقر بوده و گاه نیز بر حسب احتیاج و منشی و سیاست سلاطین افزایش و یا کاهش داشته می باشد. در دوره سلجوقیان عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند دوباره به فارسی بازگردانند. (همان، ص.93-91).»

در دوران تسلط مغولان و تیموریان بر ایران وصول مالیات از اعتدال خارج و عمال حکومت مردم را از نظر مالیات مورد تعدی بسیار قرار دادند … در دوران  غازان خان اصلاحاتی انجام گردید و اندازه خراج و مالیات تثبیت و معافیت از مالیات افزایش پیدا نمود. هنگام سلطنت صفویه به ویژه درزمان شاه عباس امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت وی مثل اینکهً «در اصلاح درآمدها کوشش نموده تجارت خارجی را برپاکردوتوسعه داد و درآمد گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود. نادر بنیان‌گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات مخارج هنگفت لشکرکشی‌ها و جنگ‌های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گران‌بهای معروفی که از جنگ‌ها به دست آورده بود به  خزانه واریز نمود. در دوره کریم‌خان زند نیز وضع خزانه و مالیات کشور مرتب بودو پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‌داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد. در دوران قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه جنگ‌ها و مسافرت‌ها و عملکردهای رژیم مزبور آشفته بود امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش نمود تا وضع مالیه اسفناک مملکت سرو سامانی بدهد، این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت. (همان، جلد پنجم)»

در سال 1285، ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه مشروطه، امور مالیه را در مرکز دولتی بنام «وزارت مالیه» انجام می‌داد. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل گردید

در بیستم آبان 1300 ماده واحده ای مبنی بر توقف وزارت مالیه تصویب گردید

چهارم مرداد 1301 دکترمیلیسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید.

5 مرداد 1306 با پایان قرارداد دکتر میلسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد این اختیارات به مهدی قلی هدایت رئیس‌الوزراء وقت واگذار گردید

قانون مالیات خالصیجات انتقالی مصوب اسفند 1306

الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307

قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبان ماه 1309

در 26 شهریور 1312 تا 20 بهمن 1315 درزمان وزارت مالیه (داور) تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، همین مقصود در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید …

21 در آبان سال 1321 طبق قانون مصوب دکترمیلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید. وزارت دارائی 34 اداره مختلف بود وی با موافقت وزارت دارائی 9 اداره دیگر نیز تشکیل داده می باشد.

تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی‌ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغووبه دولت اختیار داده گردید.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارائی مورد تصویب هیئت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها قرار گرفت سازمانی کوچک بود و کارمندان آن تقلیل پیدا نمود.

در سال 1321 توسط دکتر مصدق اصلاحاتی من جمله: 1 تعدیل بودجه امور مالی و کاهش هزینه‌ها و تعدیل مالیات‌ها بود. 2 لایحه قانونی مالیات بر اراضی 3 لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو انجام گرفت.

در سال 1332 لایحه مالیات مقطوع پیشه‌وران و صنعتگران

در سال 1334 قانون مالیات بر در آمد املاک مزروعی، مستغلات و حق تمبر تصویب و به مرحله اجرا گذاشته گردید.

از 15/1/36 وزارت دارائی به دو وزارتخانه تجزیه گردید.

و از 25/2/40 سرپرستی وزارت گمرکات وانحصارات به وزارت دارائی محول گردید

در سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 قوانین اصلاحی درمورد تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید، تنها با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها تغییر کلی پیدا نمود.

در تیر ماه سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس این قانون تأسیس گردید.

[1] . مرتضی راوندی. تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم. ص.   28 به نقل از : گیرشمن. ایران از آغاز تا اسلام. ص. 70

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سؤال اصلی:

  • آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر می باشد؟

مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری