مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی به این تبیین می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصل اول– ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی. (مبنای برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی)

اصل حاکمیت شرکتی بایستی در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا گردد. همچنین بایستی با قوانین داخلی سازگار باشد ومسئولیت های قانون گذار، مدیران و دستگاه های اجرایی نیز ازیکدیگر تفکیک شوند.

اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء (حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیتی) اصول حاکمیت شرکتی بایدازحقوق تمامی سهامداران طرفداری کند. برای دستیابی به این هدف در نظر داشتن یک سری نکات ضروری می باشد:

  • حقوق اولیه سهامدار عبارت می باشد از وجود نظام ثابت مالکیت امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دوره ای شرکت سرمایه پذیر امکان اظهار نظر و حق رأی در مجامع عمومی امکان انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.
  • سهامداران حق دارند به گونه کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سود آوری شرکت دارند مطلع شوند. این اطلاعات در بر گیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در دارایی هایی شرکت می باشد که می تواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.
  • سهامداران بایستی امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این ارتباط بایستی زمان و مکان دستورات جلسات مجامع پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد به سهامداران بایستی فرصت سؤال از هئیت مدیره در ارتباط با گزارش حسابرس و عملکرد هئیت مدیره داده گردد، تصمیم گیری در مورد پاداش وحق حضور هیئت مدیره بایستی به تصویب اکثریت سهامداران برسدوحق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی بایستی محفوظ باشد.

اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران

حاکمیت شرکتی بایستی به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی مانند سهامداران عمده برخورد گردد. همچنین تمامی سهامدارن می توانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند. در این ارتباط معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که می توانند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع می باشد. همچنین معاملات با اشخاص و شرکت های وابسته بایستی افشاء گردد.

اصل چهارم- تأثیر کارمندان در حاکمیت شرکتی (تأثیر ذینفعان در حاکمیت شرکتی)

اصول حاکمیت شرکتی بایستی حقوق قانونی کارمندان و ذینفعان را براساس قرارداد های متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به مقصود ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان بایستی بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیأت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید جایگاه آنه را تصدید کند.

اصل پنجم- شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):

شرکت ها بایستی اطلاعات مالی و عملکرد هیأت مدیره را به صورت دوره ای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات بایستی در برگیرنده صورت های مالی، فعالیت شرکت ها و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات بایستی براساس استاندارد حسابداری مالی تهیه گردد.

اصل ششم – مسئولیت هیات مدیره

اصول حاکمیت شرکتی بایستی نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسولیت پذیری اعضاء هیأت مدیره را تبین کند. هیأت مدیره بایستی تمام کوشش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم های آنها بایستی به گونه ای باشد که حقوق همه ی سهامداران حفظ گردد. همچنین هیأت مدیره بایستی راهبردهای شرکت ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول برنامه های آتی ریسک پذیری، تهیه بودجه سنواتی، سازوکارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در بر می گیرد. همچنین پس از ابلاغ اعضای هیأت مدیره و ابلاغ حکم، بایستی اطلاعات مربوط به اعضاء به گونه کامل افشاء گردد و این افراد بایستی به مقصود انجام مسئولیت های خود به اطلاعات میان دوره ای و دقیق دسترسی داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری