مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام و ارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

مالیات و اقتصاد ایران:

همان طوری که اظهار گردید مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که در بعضی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد. در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح اندازه درآمد مردم، اندازه مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما این که بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر می باشد. در ارتباط با تأثیر مالیات در اقتصاد ایران فقط به دو شاخص زیر پرداخته می گردد:

نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأمین بودجه جاری دولت از طریق مالیات از اهداف تقریبا تمام دولت‌ها می‌باشد که بعضی از دول در این ارتباط موفق و بعضی هم مانند کشور ما ناموفق اقدام نموده‌اند که عوامل زیادی از قبیل اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم کنترل مخارج عمومی، فرار مالیاتی و غیره در آن تأثیر به سزایی خواهد داشت.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:

این نسبت نیز با نوسانات اندازه درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد نمود که طبیعتاً عوامل مؤثر در وصول مالیات مانند فرار مالیاتی (موضوع این گزارش) در آن تأثیر خواهد داشت (زهی و محمد خانلی، 1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سؤال اصلی:

  • آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری هست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می گردد، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا مطالعه و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد گردید، امکان‌پذیر می باشد؟
  • آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر می باشد؟

مطالعه ارتباط بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری